Nya sätt att stödja nya och gamla idéer

I tider av ekonomisk neddragning and politisk osäkerhet behövs alla resurser tas till vara på. Allt ifrån idéer och mankraft till oanvända fabriker och land-bitar. I många fall frontar och profilerar sig länder med det som görs och sägs i deras storstäder. I Sverige, med sin stora markyta och jämförelsevis extrema glesbygd, har man funnit en alternativ väg – att främja och stödja den kreativitet och kraft som finns, på deras egen plats, i landets alla hörn.

Europeiska samarbeten
Det som en gång var ett enda litet testprojekt har nu rullats ut till en permanent verksamhet i hela landet och går under förkortningen LEADER. LEADER står för Liason Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale och betyder samarbete för att främja ekonomisk tillväxt på landsbygden. Här byggs det broar inte bara mellan den ideella sektorn och företagandet och statliga verksamheter utan det tas också tillvara på helt nya idéer.

Grundprinciper
LEADERs verksamhet bygger på 3 grundprinciper; att främja nytänkande och nätverkande, att främja samarbeten (helst mellan flera sektorer), att främja överförbart d v s huruvida ett projekt eller en ide kan vara till nytta och också genomföras någon annanstans.

Att samarbeta och dela med sig av idéer och erfarenheter gäller inte bara lokalt utan så väl regionen, landet och inom Europa. Stöd av LEADER öppnar dörrar på många fler platser än bara där man är verksam lokalt.

Att bli delaktig
Har man en ide börjar man med att ta kontakt med sin lokala LEADER grupp. De förser en då med exakta kriterier och tillvägagångssätt för att uppnå och få det stöd som finns tillgängligt. LEADER finns nästan i hela landet numera och representeras i varje region av en lokal aktions grupp, LAG. Icke att förglömma är de existerande verksamheter som kanske behöver en nytändning eller bara ändra lite småsaker för att uppnå stora skillnader på sikt. Är man ung finns det speciella landsomfattande nätverk att ta del i.

Sveriges utveckling, stabilitet och framgång har alltid vilat på de landets naturtillgångar, entreprenörsanda och långsiktig envishet. Från nybyggare till industri etablissemang. LEADER tar inte fram det nya utan vårdar det som i generationer varit genuin svensk tradition – att bryta ny mark och skapa nya sätt.