Ledarskapets roll

Ett gott ledarskap kan leda till en mängd positiva saker. Specifikt vilka dessa är hänger delvis ihop med vart man applicerar detta ledarskap. Här följer tre exempel på områden eller situationer där en person som intar en ledande roll kan styra upp och göra någonting bättre utav det hela.

På en arbetsplats kan organisationens utformning styra vem som är ansvarig för att leda gruppen. På större företag kan det finnas projektledare eller avdelningschefer som är ansvariga för att specifika områden flyter på som det ska, medans det på mindre kan vara VD:ns roll att uppmuntra och stärka sina anställda. Att för den anställda veta vem som har ansvaret för detta och vem det är som man ska söka efter stöd och hjälp hos är otroligt viktigt för att arbetet ska kunna flyta på så bra som möjligt. På så sätt minskar risken för att den anställde tappar motivationen och istället kan minska risken att bromsklossar uppstår och på så sätt kan uppnå ett bättre resultat i sitt arbete.

I sportens värld är det som vi redan har nämnt otroligt viktigt med ett gott ledarskap för att ett lag eller en klubb ska ta sig framåt. Är en tränare eller förbundskapten inte visar ett engagemang för laget så minskar detta i sin tur engagemanget hos spelarna, vilket kommer att ge ett negativt resultat. Om tränaren istället är en stöttande person som kommer med hjälpsamma tips och uppmuntringar kommer detta skapa en positiv stämning i gruppen som i sin tur leder till en gemenskap där man kan jobba bättre tillsammans mot det gemensamma målet. Det finns många typiska exemplar på lag där en ny ledare eller tränare har kommit in med ny energi och ett nytt tänk och med hjälp utav detta lyft laget till sin fulla potential. Detta brukar återspeglas i lagens placering i ligatabellerna. På sidan resultat.nu hittar du tabeller för en mängd olika sporter och ligor.

Också inom en familjerelation kan det ibland krävas att någon tar kommando för att lyfta situationen och ta det hela till någonting bättre. Att hamna i det klassiska ekorre-hjulet där jobb, barn och sysslor i hemmet är det enda som står på agendan kan långsiktigt ha en negativ inverkan på relationen. Därför kan det vara bra att du om du skulle känna av detta, tar kommandot och pratar med din partner om det hela. Kanske kan en dag utan måsten där ni bara kan njuta utav fri tid med familjen vara behövligt för att uppnå ett bättre resultat på alla plan.
I andra fall kan det vara aktuellt att ta in en person med ett tredje perspektiv på relationen som kan hjälpa till att reda upp de problem som finns och hjälpa er in på rätt väg. Detta kan vara allt ifrån en psykolog, par-terapeut eller en närstående.